ISBN: wordt verwacht

Prijs: 19,95

Bestellen

Als vervolg op De Zevende Dag - Boek 1 - De Liefde, helpt dit boek degenen die vanuit het hart zijn gaan leven om sterker te staan, om vanuit innerlijke harmonie te leven. Onze omgeving trekt ons door de hectic van het leven nog wel eens terug naar enerzijds alleen maar logisch overwegen en kritisch blijven denken, en anderzijds ultiem op emotie reageren. Door deze manier van leven benaderen, worden we als het ware teruggezogen uit de kamer waarin het voor ons zo fijn toeven was, en waar wij de oplossing binnen luttele seconden wisten te geven. We kregen bijvoorbeeld al van het ene op het andere moment antwoord op levensvragen die anderen jarenlang bezighield. Het ultieme is waar we in de eerste kamer of ons gevoel kunnen blijven, terwijl we met onze logica de inzichten en antwoorden die we hebben verkregen in onze wereld implementeren.

Dan ervaren we verlies. Dat is een normale overgangsfase, om reden van balans terug aanbrengen van het leven. Soms is implementeren dus niet zo gemakkelijk. Als we vanuit ons diepe zelf, grotere ik of ons gevoel zijn gaan leven, zoals in De Zevende Dag - Boek 1 - De Liefde beschreven en aangeleerd, kunnen we ons nog steeds in onbewaakte momenten door onze omgeving teruggezet wanen. We ervaren dan grote weerstand bij het vanuit ons gevoel leven en beleven. En als ons zelfvertrouwen niet langer voldoende groot is, verliezen we de mogelijkheid die we hebben van snel inzichten implementeren en veranderingen aanbrengen, hetgeen ons dat gevoel geeft erg levend te zijn. Indien het gebrek aan zelfvertrouwen langere tijd wordt volgehouden, ervaren we te zijn teruggezet en is het tijd om De Harmonie te gaan lezen...

Hetgeen we meemaken in zo een geval, is een grote uitdaging en het enige dat we kunnen doen is kiezen voor onszelf.  Als we dat echt doen, zal ons hart de zware slag aankunnen en overwinnen, doordat we het juiste perspectief voor deze strijd innemen. De Zevende Dag - Boek 2 - De Harmonie geeft ons de gereedschappen om de strijd aan te gaan die nodig is, om te overwinnen en harmonie te vinden. Het gaat natuurlijk niet om de uiterlijke strijd waar we telkens toe verleid worden, maar om de innerlijke strijd aangaan. Er is maar op 1 plek om harmonie te vinden en dat is in ons hart. En als we die harmonie gevonden hebben, is het een blijvende balans en is er geen uiterlijke strijd meer nodig...

Innerlijke rust ervaren is de basis voor het grote vertrouwen dat we als mens van nu nodig hebben, om in ons leven te realiseren wat we ons wensen. Hendrik neemt de lezer aan de hand door de verschillende fases van strijd en reikt gereedschappen aan die gebruikt kunnen worden om de harmonie te vinden (1) die voor innerlijk gelukkig voelen zorgt en om met deze harmonie (2) op ultieme wijze te kunnen blijven implementeren.

Een aanrader voor wie meer geluk, vrede en gepaste snelheid van ervaren in zijn of haar leven wenst!